bezárás

HALLGATÓKNAK

Kihez fordulhatok?

TANULMÁNYI ÜGYEKBEN

NEMZETKÖZI ÜGYEKBEN

HALLGATÓI ÜGYEKBEN

ETIKAI ÜGYEKBEN

ETIKAI ÜGYEKBEN / KRÍZISHELYZETEKBEN


TANULMÁNYI ÜGYEKBEN

 • TANSZÉKI TITKÁROK

  Grafika, Tanárképző és Nyelvi tanszék
  Barbócz Erika
  barbocz.erika@mke.hu

  Képzőművészet-elmélet, Restaurátor és Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria tanszék
  Bátori Zsófia
  batori.zsofia@mke.hu

  Szobrász és Látványtervező tanszék
  Ujváry Gabriella


  Festő, Intermédia és Művészettörténet tanszék
  Thurzó Ákos
  thurzo.akos@mke.hu

NEMZETKÖZI  ÜGYEKBEN

 • NEMZETKÖZI IRODA KÖZPONTI ÉPÜLET, földszint/7. Telefon: +361/666-2529 Fogadóóra: hétfő, szerda: 13:00-15:00 kedd, csütörtök: 10:00-12:00 péntek: zárva

HALLGATÓI ÜGYEKBEN

 • HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
  HÖK IRODA: +361/666-2598
  központi e-mailcím:

ETIKAI ÜGYEKBEN

 • MENTOROK
  „3. Az Egyetemen mentor segítségét is igénybe lehet venni, aki a zaklatások megelőzésére, a sértettek segítésére az Egyetem polgárait érintő zaklatási (szexizmus, nem kívánt közeledés) ügyekben a segítségkérés módjairól tud tájékoztatást, valamint iránymutatást adni. A mentor hallgatók/egyetemi polgárok által választott vagy tanszékek által kijelölt oktató, dolgozó (tanszékenként olyan oktató, aki rendszeres kapcsolatban áll a hallgatókkal egyetemi munkájuk során).”   /MKE Etikai Kódex, IX. Az etikai eljárást megelőző alternatívák /

  AZ MKE JELENLEGI TANSZÉKI MENTORAI

  Festő Tanszék
  Chilf Mária

  Grafika Tanszék / Képgrafika Specializáció
  Szurcsik József

  Grafika Tanszék / Tervezőgrafika Specializáció
  Szabó Andrea

  Intermédia Tanszék
  Bakos Gábor

  Képzőművészet-elmélet Tanszék
  Varga Tünde

  Látványtervező Tanszék
  Badacsonyi Brigitta

  Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék
  Albert Ádám

  Restaurátor Tanszék
  Galambos Éva

  Szobrász Tanszék
  Lukács István

  Tanárképző Tanszék
  Mányoki Endre

 • KORTÁRS SEGÍTŐK
  Konzultáció és tanácsadás céljából kortárs-segítő személy segítségét is igénybe lehet venni. A kortárs segítők fogadják az egyetemi polgárok panaszait, támogatást nyújtanak számukra az érdekérvényesítésben.
  A kortáts segítők pontos feladatai és elérhetőségeik:
  FELTÖLTÉS ALATT!
 • ETIKAI BIZOTTSÁG
  Az Etikai Bizottsághoz lehet fordulni minden, "szóban vagy tettleg megvalósuló, az Egyetem polgárai által – szándékosan vagy gondatlanságból – megvalósított magatartás" ügyében, "amely az Etikai Kódexben megfogalmazott alapelvekkel és normákkal ellentétes, azok érvényesülését korlátozza vagy megakadályozza."  /MKE Etikai Kódex, II. Általános rendelkezések/

  Az Etikai Bizottság tagjai:
  Jeneses Ádám
  Labancz István
  Lestál Fanni Ráchel
  Révész Emese (elnök)
  Romoda Klára

ETIKAI ÜGYEKBEN / KRÍZISHELYZETEKBEN

 • INTÉZMÉNYI PSZICHOLÓGUS
  Nedeczky Júlia

  Tevékenységének célja: Lelki egészségvédelem, személyiségfejlesztés; nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése; indokolt esetben tovább irányítás a megfelelő szakintézmény és szakember felé.
  Egyéni konzultáció lehetősége Hallgatók és Dolgozók számára. Egyéni és csoportos foglalkozások, lélektani műelemzés.
  Tanév során az egyéni konzultációk száma 10 alkalomban / fő limitált.

  Rendelési idő: Hétfőtől csütörtökig 10-16 óra.
  Rendelési helyszín: MKE Tanár szak, 406-os terem. Elérhetőség és bejelentkezés: