bezárás

Felvételi információk - 2022

Tisztelt Jelentkezők! A portfóliót a felvételi vizsgáig kell beküldeni. A beküldés pontos módjáról és határidejéről minden jelentkezőt emailben fogunk tájékoztatni.

ÚJ SPECIALIZÁCIÓ KERÜLT MEGHIRDETÉSRE a Restaurátorművész osztatlan (Levelező) képzésen

Vizsgamentességek

A képzőművészet-elmélet alapképzési és a mesterképzési szakok kivételével a 2022. évben meghírdetett Országos Középiskolai Rajzversenyen 1-3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján továbbjutnak. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napjáig kell benyújtani.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga három részből áll:
első szakasz: alkalmassági vizsga időpontja:
Festőművész: 2022. április 19
Szobrászművész: 2022. április 19.
Grafikusművész: 2022. április 19.
Intermédia-művész: 2022. április 19.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2022. április 19.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2022. április 19.
Látványtervezés alapképzés: 2022. április 19.
Látványtervező művész mesterképzés: 2022. április 19.
Vizuális művészet alapképzés: 2022. április 19.
Képzőművész mesterképzés: 2022. április 19.
Kortárs művészetelméleti és kurtátori ismeretek mesterképzés: 2022. április 19.

második szakasz: alkalmassági vizsga: (folyamatos jelenlétet kíván)
Grafikusművész: 2022. június 20 - 24.
Intermédia-művész: 2022. június 20 - 23.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2022. június 20 - 23.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2022. június 20-21.
Látványtervezés alapképzés: 2022. június 20 - 23.
Látványtervező művész mesterképzés: 2022. június 20.
Kortárs művészetelméleti és kurtátori ismeretek mesterképzés: 2022. június 23.

harmadik szakasz: gyakorlati:
Festőművész: 2022. június 20- 24. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Szobrászművész: 2022. június 20 - 24. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Grafikusművész: 2022. június 27 - 29.
Intermédia-művész: 2022. június 27 - 30.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2022. június 27 - 30.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2022. június 22.
Látványtervezés alapképzés: 2022. június 27 - 29.
Látványtervező művész mesterképzés: 2022. június 22.
Vizuális művészet alapképzés: 2022. június 20-22. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Képzőművész mesterképzés: 2022. június 20-22. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Kortárs művészetelméleti és kurtátori ismeretek mesterképzés: 2022. június 24.

Belső alkalmassági vizsga
Képzőművész-tanár nappali munkarendű képzés: 202. április 19.

A felvételi vizsga tárgyai szakonként

A felvételi vizsgán készített munkák az Egyetemen maradnak.

Festőművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben.
A fájl tartalma:
- 5 db tanulmányrajz, 10 db önálló alkotás fényképe. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, méret (magasság, szélesség);
- motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).

Második-harmadik szakasz folyamatos: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz, aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, kizárólag fehér  színű papírlapon, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta)
A felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa a leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, melyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stíluskorszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. A felvételiző a nyomtatványon előzetesen jelezze, hogy a szak melyik mesterosztályába jelentkezne szívesen.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002),
valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) alapján.
A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Grafikusművész (képgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz (akt, fej, csendélet), valamint 10 db digitális kép vagy fénykép a specializációnak megfelelő szakmai munkákról. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika; motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).
Második szakasz: kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza, kréta, akvarell, tempera stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődnek. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: a szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafika részből;
Krejca, Ales: A művészi grafika technikái;
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás – Műhelytitkok sorozat;
Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc – Műhelytitkok sorozat;
Szabó Attila: Művészettörténet képekben;
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban;
Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

Grafikusművész (tervezőgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz (akt, fej, csendélet), valamint 10 db digitális kép vagy fénykép a specializációnak megfelelő szakmai munkákról. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika; motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).
Második szakasz: kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat (beleértve kreatív, kompozíciós, tervezési feladatokat is) szabadon választott technikával (szén, ceruza, kréta, akvarell, tempera stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Otthoni munkák bemutatása. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődnek. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: a szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Arnheim, Rudolf:  A látás nyelve;
Bergström, Bo: Bevezetés a vizuális kommunikációba;
West, Suzanne: Stílusgyakorlatok;
Bann, David: Nyomdai megrendelők kézikönyve;
Web: Országos Tervezőgrafikai Biennále honlapja: www.tervezografika.hu
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok honlapja: www.matt.org.hu
Nancy Stock-Allen: A Short Introduction to Graphic Design History;
http://www.designhistory.org

Intermédia-művész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót "összefűzött" pdf-fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: a szakválasztás rövid írásos indoklása, önéletrajz, valamint az eddigi munkásságot reprezentáló válogatás bármilyen technikával készült munkákból: rajz, fotó, mozgókép (min 720p, mp4 vagy qt - online, feltüntetve mellékletben a tartalom és a formátum), weboldal, illetve tervek, dokumentáció. Összesen maximum 20 munka, legfeljebb A1-es méretben.
Második szakasz: Rajzi és kompozíciós feladatok szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Komplex, szakirányú felvételi többféle művészeti technika alkalmazásával (rajz, plasztika, fotó, kollázs, stb.) tematikus feladatok formájában. Tájékozódó beszélgetés, melyre maximum két saját készítésű munkát hozzon magával a felvételiző. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz: a jelentkező művészettörténeti ismereteit és művészeti tájékozottságát felmérő beszélgetés, melynek során a felvételiző bemutathat egy válogatást saját, bármilyen technikával készített önálló műveiből. Lényeges, hogy ez a válogatás átfogó képet nyújtson a jelentkező érdeklődési köréről, terveiről is. A Felvételi Bizottság által adott feladatok (beleértve kreatív, kompozíciós feladatokat is) megoldása meghatározott technikával. Az első és második hét feladataira készült megoldások bemutatása a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében.
Kötelező irodalom:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (több kiadás)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom:
Maurer Dóra: Fényelvtan. MFM – Balassi, Budapest, 2001.
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Intermédia – Műcsarnok, Budapest, 1997.
Vilém Flusser írásai http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Rainer Maria Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (1903, több kiadás)
http://levelekegyfiatalkoltohoz.blogspot.hu/
Kurt Schwitters: Ursonate
http://www.artpool.hu/dada/mozgalomH/Schwitters_osszonata.html

Restaurátorművész (festő) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 5 db tanulmányrajz (akt, fej, csendélet), a specializációnak megfelelően 15 db fénykép szakmai munkákról (festmény, színes tanulmány, másolat - a teljes képet mutató fényképek mellett legalább egy-egy részlet fényképével). A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, anyag, méret (magasság, szélesség, mélység); motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).
Második szakasz: fejrajz; aktrajz élő modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, önéletrajz és motivációs levél beadása.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: színes másolat készítése megadott képről léptékváltoztatással, akvarellel. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget és azt, hogy képes legyen önálló véleményalkotásra, valamint felmérik a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét,  a szakmai alkalmasságot.
Ajánlott könyvek: Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994.; A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.

Restaurátorművész (kőszobrász és faszobrász) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 5 db tanulmányrajz (akt, fej, csendélet), a specializációnak megfelelően 15 db fénykép szakmai munkákról (szobor - legalább 2 nézetből készült fénykép, másolatok). A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, anyag, méret (magasság, szélesség, mélység); motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).
Második szakasz: fej mintázása agyagból, élő modell után. Akt rajzolása drapériával, élő modell után (félíves rajzlapon, szabadon választott technikával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése, önéletrajz és motivációs levél.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: figurális dombormű másolása agyagból, léptékváltoztatással. A bemutatott otthoni munkák közt legyen a tervezett specializációnak (kőszobrász vagy faszobrász) megfelelő anyagú tárgy: agyag, kő- vagy fa, portré, plasztika stb. Csupán fotódokumentáció nem fogadható el!  A beszélgetés a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismeretének felmérésére irányul. A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét, és felmérik a szakmai alkalmasságot.
Ajánlott könyvek: A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.; A művészet története Magyarországon, Aradi-Feuerné-Galavics-Marosi, Gondolat Kiadó 1983.

Szobrászművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 5 db tanulmányrajz, 15 db fénykép plasztikai munkákról. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, anyag, méret (magasság, szélesség, mélység).
Második-harmadik szakasz folyamatos: aktrajz élő modell után, félíves méretben. Fej mintázása agyagban, élő modell után. A szak által megadott, naponta változó feladat és beszélgetés. A feladatok a jelentkezők formai kreativitását komponáló-, alakító-, rögtönzőképességét teszik próbára. Kérjük, hogy papírt, rajz-, mintázóeszközt és könnyű anyagokat (pl. drót, hurkapálca, stb.) hozzon magával. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése. A Felvételi Bizottság nagy hangsúlyt fektet az általános művészettörténeti tájékozottságra, különösen a XX. század szobrászatának ismeretére. A felmérő tesztre és a felvételi beszélgetésre való sikeres felkészüléshez a Szobrász Tanszék elengedhetetlenül fontosnak tartja a következő könyvek ismeretét:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (Tankönyvkiadó Budapest, 1986.)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.
Ruhrberg-Schneckenburge-Fricke-Honeff: Művészet a 20. században (Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2004.
Herbert Read: Modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.
A beszélgetésre rajzokat, fotót és néhány munkát hozzon magával. Az utolsó felvételi vizsganapon a jelentkezők bemutatják a felvételin készített munkákat a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében 13.30 órától 15.30 óráig!!!

Látványtervezés alapképzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 3 db alakrajz (fekete-fehér és színes), 3 db térábrázolás (fekete-fehér és színes), minimum 1 db fejtanulmány (fekete-fehér vagy színes); maximum 3 szabadon választott munka, amelyek között (pl.: festmény, grafika, kollázs, kroki, csendélet, makett, báb, de színházi jellegű munka nem kötelező). Összesen 10 lapra elhelyezett munka mutatható be (amennyiben egy oldalon több munka szerepel az 1 lapnak minősül).
Második szakasz: térkompozíciós feladat beállított térformák alapján A/2-es méretben, fekete-fehér. Szabad kompozíció, megadott témára szabadon választott technikával, gyorsan száradó anyaggal, A/2-es méretben. Szabadkézi alakrajz szabadon választott technikával; alakrajz öltözetben színes technikával, gyorsan száradó anyaggal, A/2-es méretben.
Harmadik szakasz: Tervezési feladat: ábrázolja egy megadott novella világát és főbb szereplőit, valamint legalább egy karaktert bábterv formájában, tetszőleges színes, gyorsan száradó technikával minimum A/3-as méretben. Tájékozottság felmérése a kortárs magyar színház, filmművészet, drámatörténet, művészettörténet, valamint képzőművészet területén. A tervezési feladathoz kapcsolódó elemző beszélgetés, valamint felmérés a tájékozottságról a kortárs színház, film, építészet és vizuális művészetek területén.

Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Bp., 2002., Enciklopédia.
Brook, Peter: Az üres tér. Bp.,1973., Európa.
Kepes György: A látás nyelve, Budapest, Gondolat Kiadó, 1979.
Moholy Nagy László: Látás ​mozgásban, Bp., Műcsarnok-Intermédia,1996.

Színművek: Szophoklész: Oedipus király; Shakespeare: Othello; Gogol: A revizor; Csehov: Ványa bácsi; Örkény István: Tóték.
Filmek: Fellini: Róma; Bódy Gábor: Nárcisz és Psyché; Quentin Tarantino: Ponyvaregény; Kuroszava: A vihar kapujában; Tarkovszkij: Stalker; Enyedi Ildikó: Testről és lélekről; Nemes Jeles András: Saul fia

Képzőművészeti alkotások:
Giovanni da Milano: Jézus Mária és Márta házában, freskó 1346-1369, Rinuccini Kápolna, északi oldal, Santa Croce, Firenze ; Hubert Robert: Ancient Ruins Used as Public Baths, olaj, vászon, 1798, Ermitázs, Szentpétrvár; Edward Hopper: Office in a Small City, olaj, vászon 1953, Metropolitan múzeum, New York;
Valamint áttekinteni Francis Bacon,  Jackson Pollock David Hockney és Andy Warhol munkásságát

Képzőművészet-elmélet alapképzés (Nappali)

Első szakasz: Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben, amelynek tartalma:
- művészeti érdeklődést, aktivitást bemutató dokumentáció, (lehet esszé, műelemzés, publikáció); és aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció;
- motivációs levél 2000 karakter (tartalma: név és elérhetőség, bemutatkozás, iskolai végzettség, szakmai tapasztalatai, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik, mi a célja ezzel a végzettséggel, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább, egyéb: bármilyen adat, információ, amit relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából);
- szakmai önéletrajz, amelynek tartalmi egységei: személyes adatok, tanulmányok, végzettség, munkahely, kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység, publikációk, művészeti szervezetekben való tagság, nyelvtudás, érdeklődési kör;
Második szakasz: (személyes megjelenés szükséges):
Az első szakaszban bemutatott portfóliót szíveskedjenek magukkal hozni!
- műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat
- kiállításrendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok – írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási terv, makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja).
A felvételi bizottsággal folytatott beszélgetések.

A felkészüléshez szükséges kötelező irodalom:
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002., (2004)
Beke László: Műalkotások elemzése A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., (2007).
A hazai és nemzetközi kortárs művészeti kiállításokkal, intézményekkel kapcsolatban az artportal.hu, artmagazin.hu, balkon.hu cikkeit ajánljuk.

Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel).
- szakmai beszélgetés.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.

Vizuális művészet alapképzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 10 db tanulmányrajz, 5-15 db önálló alkotás fényképe. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, méret.

Második-harmadik szakasz folyamatos
Aktrajz és Fejrajz (tanulmányrajz!) élő modell után, kizárólag fehér színű, max. 70 x 100 cm-es méretű papírlapra, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta). A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, amelyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai- önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, amelyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stílus - korszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. Egy, az utóbbi 5 évben megrendezett kortárs tematikus nemzetközi kiállítás műveinek és kurátori koncepciójának átfogó ismerete.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési, síkbeli, térbeli stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről, valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Restaurátorművész osztatlan (Levelező)

ÚJ SPECIALIZÁCIÓ
Papír-bőr, fém-ötvös, szilikát specializáció


Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 5 db tanulmányrajz,változatos technikával (tájkép, csendélet, drapéria, forgástestek); a specializációnak megfelelően 15 db fénykép szakmai munkákról (díszítmény-másolat festéssel, fémtárgyak, bőr munkák, papírból készült  tárgyak kerámia vagy üvegmunkák). A háromdimenziós tárgyakról minden jellemző nézetükben legyenek fotók, valamint lehetőleg részletfotók is. A munkákhoz képaláírás formájában kérjük megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, anyag, méret (magasság, szélesség, mélység); motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).

Második szakasz. csendélet rajzolása (forgástest, szabadforma, drapéria, perspektíva) modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Mintázás: növényi motívum másolása agyagból. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, valamint kémia teszt: szervetlen és szerves kémiából.

Ajánlott irodalom:
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994
A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.
Lukovszky Ilona: Bőrmívesség, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988.
A kémiára való felkészüléshez: Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 7. - kémiai alapismeretek
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 8. - szervetlen kémia,
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 9. - általános kémia kiegészítésként (szervetlen kémiához),
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 10. - szerves kémia tankönyv

Harmadik szakasz: a specializációnak megfelelő– előzetes gyakorlást, felkészülést igénylő –szakmai gyakorlati feladatok:

Papír-bőr specializáció: Papírlemez borítása megadott arányban vászonnal és papírral, papírkasírozás, ragasztás, kiegészítés. Színretusálás papíron. Egyszerű min­ták rajzának arányos kicsinyítése, illetve nagyítása, térforma hajto­gatása. Bőranyagok összeépítése két-tűs varrással, rátétek kiszabása és felvarrása szűcstűvel. Gömbölyű fonás 4 szíjból. Bőrvékonyítás megadott vastagságra, az elvékonyított bőrszélek összeragasztása. Egy papír- és egy bőrtárgy készítés­tech­nikai leírása és állapotjellemzése (anyaga, készítéstechnikája, szemmel be­csült állapota).
Szükséges eszközök: festőecset, akvarell festék, munkaköpeny. A műhely­­ben rendelkezésre áll: ceruza, olló, vonalzó, körző, snitzer, simí­tó­­csont, karctű vagy bonctű, ragasztós ecset, serfelőkés, varrótű, varróár, szike, de saját szerszám használata megengedett.

Fém-ötvös specializáció: Fémek alakítása, fémfelület megmunkálása, díszítése (adott minta méterhelyes átrajzolása rézlemezre, a minta kifűrészelése; egyenes és íves formák, a kifűrészelt motívum helyére „berakás” fűrészelése sárgarézlemezből, mérethelyes dróthajlítás a megadott minta alapján fogókkal). Fémtárgy műszaki rajzának elkészítése. Rajzolt és festett minta méret- és színhelyes kiegészítése. Festékréteg eltávolítása rézlemezről szikével. Négyzetes formájú műgyantából gömb forma csiszolása mikrocsiszolóval. Fém műtárgy állapot- és készítéstechnikai leírása (anyaga, készítéstechnikája, szemmel becsült állapota), fémes készítéstechnikai szakkifejezések párosítása műtárgyakhoz (teszt).
Szükséges eszközök: munkaköpeny, tempera vagy akvarell festék, illetve ecsetek a festéshez, a szakrajz készítéséhez rajz- és mérőeszközök. A fémmegmunkáló eszközöket biztosítjuk, de lehetőség van saját szerszámok használatára is.

Szillikát specializáció: Edény szabadkézi felrakása hurkatechnikával megadott formai minta alapján. Megfelelő agyag biztosított hozzá, hozott agyagból a munka elkészítése nem engedélyezett. Csempe és orientális festett motívumok másolása és festése papírra akvarellel. Geometrikus mintaelemek kiegészítése szabadkézi rajzzal (palmetta, meanderminta stb.). Kerámia és üveg tárgyismereti felmérő teszt (régészeti, néprajzi, iparművészeti). Egy régészeti kerámiatárgy készítéstechnikai leírása és állapotjellemzése.
Szükséges eszközök: munkaköpeny, a festéshez szükséges saját eszközök: papír színpróbákhoz, tempera vagy akvarell festék, illetve ecsetek. A kerámia készítéstechnikai eszközöket biztosítjuk, de saját szerszámok használata is megengedett.

Mind három specializáción: otthoni munkák újbóli bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, művészettörténeti és művelődéstörténeti ismeretek). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget.

Online elérhető, ajánlott szakirodalom:
Kissné Bendefy Márta – Orosz Katalin: A modellkísérletek szerepe a restaurátorképzésben. In: ISIS - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 12. (2012) pp. 43-51.
Online: http://epa.oszk.hu/00400/00402/00011/pdf/EPA00402_ISIS_2012_043-051.pdf
Zsámbéki Anna: Restaurátor rémtettek. In: Magyar Múzeumok, a Pulszky társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Online Magazinja (2020.07.16.
Online: https://magyarmuzeumok.hu/cikk/restaurator-remtettek
Orosz Katalin: Néprajzi bőrtárgyak tárolása, kiállítása, konzerválása. In: ISIS - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 1. (2001) pp. 67-79
Online: http://epa.oszk.hu/00400/00402/00001/pdf/ISIS_2001_067-080.pdf
Bakonyi Eszter – Erőss Dóra: Két aranyozott ötvösremek restaurálása. In: Műtárgyvédelem 34. (2009) pp. 147-162
Online: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Mutargyvedelem_2009_34/?pg=148&layout=s
Nemes Takách László: Tákolt betlehemek szerkezetei, anyagai és restaurálásuk kapcsán felmerülő egyes restaurálástechnikai és etikai kérdések. In: ISIS - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 14. (2014) pp. 38-45.
Online: http://epa.oszk.hu/00400/00402/00013/pdf/EPA00402_ISIS_2014_038-045.pdf
T. Bruder Katalin: Kerámiarestaurálás I., In: ISIS - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 1. (2001.) pp. 81-86.
Online: http://epa.niif.hu/00400/00402/00001/pdf/ISIS_2001_081-086.pdf
T. Bruder Katalin: Kerámiarestaurálás II., In: ISIS - Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 2. (2002.) pp. 75-83.
Online: http://epa.oszk.hu/00400/00402/00002/pdf/ISIS_2002_075-083.pdf

Látványtervező művész mesterképzés (Nappali)

Első szakasz: Készítsen 1 db portfóliót "összefűzött" pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 10-15 db saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keretek nélkül: legalább 5 db szabadkézi rajz; előadóművészeti  témájú önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, jelmezterv, stb.).
Második szakasz: alkotó képességet, műveltséget és tájékozottságot bemutató kreatív feladatokból álló, 8 óra időtartamú gyakorlati felvételi vizsga, amellyel a vizuális és az előadóművészeti műfajokban való készségről és kreativitásáról kell számot adni, kiemelten a díszlet-, jelmez-, és bábtervezés aspektusából. Széleskörű művészettörténeti, történelmi, drámatörténeti, illetve színházi tájékozottságot várunk el a jelentkezőtől. A feladat egy meghatározott drámai mű elemzése és vizuális koncepció megalkotása. A darab díszletének látványterv vázlata, alaprajzi ábrázolása a megadott színházi alaprajzba, valamint jelmez- és bábtervek értelmezhető vázlata. Színes rajzeszközt, vonalzót és lépték vonalzót hozzanak magukkal. Minimum 2 db  A/3-as, gyorsan száradó, színes technikával készült művet kell létre hozni.
Harmadik szakasz: Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottsággal.   A beszélgetés keretében a jelentkezőnek választ kell adnia a portfóliójával és az előzőleg megoldott feladattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, valamint a prezentációs készség is pontozásra kerül. Elvárás a megfelelő tájékozottság a kotárs színház, film, irodalom, építészet és vizuális művészetetk területén. A portfóliójukat vigyék magukkal.

Képzőművész mesterképzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta az otthoni munkák alapján Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben. A fájl tartalma: 5 db tanulmányrajz, 10 db önálló alkotás fényképe. A munkákhoz képaláírás formájában kell megadni a szükséges adatokat: cím, évszám, technika, méret; 10 db önálló alkotáshoz rövid, egyenként maximum fél oldalas koncepció; motivációs levél maximum 3000 karakter terjedelemben (szóközökkel együtt).

Második-harmadik szakasz folyamatos
Aktrajz és fejrajz (tanulmányrajz!) élő modell után, kizárólag fehér színű, max. 70 x 100 cm-es méretű papírlapra, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta). A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, amelyben szakmai motivációjáról érdeklődnek. A nyomtatványban a szakmai- önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, amelyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stíluskorszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. Egy, az utóbbi 5 évben megrendezett kortárs tematikus nemzetközi kiállítás műveinek és kurátori koncepciójának átfogó ismerete.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési, síkbeli, térbeli stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről, valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés (Nappali)

Első szakasz: Készítsen 1 db portfóliót „összefűzött” pdf fájl formátumban, maximum 30 MB méretben A portfólió a következőket tartalmazza: - motivációs levél; terjedelme: max 2000 leütés (1 A/4-es oldal); tartalmi egységei: név és elérhetőség, bemutatkozás, iskolai végzettség, szakmai tapasztalatai, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik, mi a célja ezzel a végzettséggel, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább; egyéb: bármilyen adat, információ, amit relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából; - szakmai önéletrajz, amelynek tartalmi egységei: személyes adatok, tanulmányok, végzettség, munkahely, kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység, publikációk, művészeti szervezetekben való tagság, nyelvtudás, érdeklődési kör;- a jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést publikációt stb.;- a jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció.

Második szakasz (személyes megjelenéssel): Műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint írásbeli műtárgyelemzési feladat.

Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel): szakmai tárgyú beszélgetés

Kötelező irodalom a felkészüléshez: András Edit: Tiltott határátlépések: A Kisvarsó és fogadtatása in: Kulturális átöltözés: művészet a szocializmus romjain, Budapest, Argumentum, 2009, 227-246. Beke László: A műalkotás elévülhetetlenségéről. in: Beke László: Művészet/Elmélet. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 9-10. György Péter: Az emlékezet szétesése, in: A hely szelleme, Budapest, Magvető, 2007, 145-165. Mélyi József: Ligeti jövőkép https://artportal.hu/magazin/ligeti-jovokep/ Tatay Erzsébet: Dekolonizál-e a Documenta? in: Ars Hungarica, 2017/4, 407-422 http://epa.oszk.hu/01600/01615/00010 /pdf/EPA01615_ars_hungarica_2017_4.pdf
A képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap. A tanulmányok sikeres elvégzéséhez nyelvi előképzettség, számítógépes alapképzettség szükséges, melyet nem kell igazolni a felvételi eljárás során


Képzőművész-tanár mesterképzés (Nappali)
Csak az MKE-vel hallgatói jogviszonyban állók jelentkezhetnek

Belső alkalmassági vizsga: szakmai beszélgetés a Tanárképző Tanszék által bekért dokumentáció alapján.