bezárás

Az Egyetem döntés-előkészítő, döntéshozó testületei

Szenátus

Konzisztórium

 • MKE rektor
 • MKE kancellár
 • Dr. Balogh Péter (elnök)
 • Baán László
 • Hóvári János

Tanulmányi és Szociális Bizottság

 • Elnök: HÖK témafelelőse
 • oktatási rektorhelyettes (akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén az általános rektorhelyettes)
 • Tanulmányi Osztály vezetője
 • Gazdasági Osztály szakértő képviselője
 • 7 képzési szak HÖK témafelelősei

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

 • Elnöke: az oktatási rektorhelyettes (akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén az általános rektorhelyettes)
 • Hallgatói Önkormányzat, doktoranduszokat érintő ügyben a Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő
 • Jogi és Humánpolitikai Osztály vezetője, vagy az általa delegált szakértő
 • titkára a Rektori Hivatal vezetője

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnöke: Pápai Beáta kancellári hivatalvezető
Titkára: dr. Polgár Antal jogi-és humánpolitikai osztályvezető

 • Tagjai hallgatót érintő ügyben:
  • általános rektorhelyettes
  • jogi és humánpolitikai osztályvezető
  • speciális szükségletű hallgatók segítését ellátó koordinátor
  • Közalkalmazotti Tanács által delegált személy
  • HÖK által delegált hallgató
 • Tagjai közalkalmazottat érintő ügyben:
  • Közalkalmazotti Tanács által delegált személy
  • rektori és kancellári hivatalok vezetői
  • jogi és humánpolitikai osztályvezető

Etikai Bizottság 2023. szeptember 10-ig

 • Kiss Gabriella
 • Nemere Beatrix Réka
 • Vass Anna
 • Éliás Tamás – HÖK delegált

Operatív Tanács

 • rektor
 • rektorhelyettesek
 • kancellár
 • gazdasági osztályvezető
 • tanulmányi osztályvezető
 • Kancellári Hivatal vezetője
 • Rektori Hivatal vezetője
 • Tanszékvezetők Tanácsának elnöke
 • jogi és humánpolitikai osztályvezető

Kredit-elismerési és Kreditátviteli Bizottság

 • Elnöke: oktatási rektorhelyettes
 • Tanulmányi Osztály vezetője
 • Tanulmányi Osztály kredit-referense
 • képzési szakok kreditfelelősei
 • HÖK témafelelőse

Minőségbiztosítási Tanács 2021. szeptemberig

 • Elnök: dr. habil. Fehér Ildikó PhD – Művészettörténeti Tanszék
 • Tagjai:
  • Könyvtár- Levéltár és Művészeti Gyűjtemény főigazgatója;
  • a Tanulmányi Osztály delegáltja;
  • a tanszékek minőségbiztosítási témafelelősei;
  •  Doktori Iskola témafelelőse;
  • HÖK delegáltja;
  •  Nemzetközi Iroda delegáltja;
  • Kommunikációs és Kiállítási Iroda delegáltja

Tanszékvezetők Tanácsa

 • Elnök: Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA – Festő Tanszék
 • rektor
 • Szegedy-Maszák Zoltán – Doktori Iskola vezetője
 • tanszékvezetők:
  • Albert Ádám – Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék
  • Nagy Imre – Tanárképző Tanszék
  • Felsmann Tamás – Grafika Tanszék, tervezőgrafika szakirányfelelős
  • Peternák Miklós – Intermédia Tanszék
  • Sallai Géza – Szobrász Tanszék
  • Sturcz János – Művészettörténet Tanszék
  • Szemerey-Kiss Balázs – Restaurátor Tanszék
  • Szoboszlai János – Képzőművészeti Elmélet Tanszék
  • Szurcsik József – Grafika Tanszék
  • Zeke Edit – Látványtervező Tanszék

Kiállítási Bizottság

 • Elnök: Révész Emese (Művészettörténet Tanszék)
 • Elnök-helyettes: Lázár Eszter (Képzőművészet-elmélet Tanszék)
 • Uszkay Tekla – kiállítási ügyekért felelős referens
 • Perlaki József – kiállítás rendezéssel foglalkozó munkatárs
 • Bakos Gábor (Intermédia Tanszék)
 • Kósa János (Festő Tanszék)
 • Szurcsik József (Grafika Tanszék)
 • Kancellári Hivatal vezetője
  állandó meghívottja az általános rektorhelyettes és a gyűjteményi ügyekkel megbízott szakértő tanácskozási joggal

Doktori Tanács

Habilitációs Bizottság

2018. július 2 – 2023. július 1.

 • Elnök: Dr. habil Kőnig Frigyes egyetemi tanár, MKE
 • Dr. habil Szegedy-Maszák Zoltán egyetemi tanár, MKE
 • Dr. habil Sass Valéria egyetemi tanár, MKE
 • Dr. habil Kicsiny Balázs egyetemi tanár, MKE
 • Prof. Dr. Kárpáti Andrea D. Sc. egyetemi tanár, ELTE-TTK
 • Dr. habil Csontó Lajos egyetemi docens, EKE-BTK
 • Dr. habil Varga Tünde Mariann egyetemi docens, MKE

Szervezeti integritást sértő események bejelentése: