bezárás

Kutatás

 

Kutatások, konferenciák, kiadványok

Az egyetem projektjei a tanszékek és az oktatók kutatásai mellett három főbb csoportra oszthatók: művészeti kutatások (artistic research), képzőművészet elméleti és történeti kutatások, ide értve az intézménytörténeti kutatásokat is, valamint a művészethez kötődő interdiszciplináris kutatások, melyek nagyrészt a Restaurátor Tanszékhez és a Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria tanszékhez köthetők. Az egyetem Doktori Iskolájában a doktorandusz hallgatók folytatják egyéni és kollektív kutatási programjaikat.

EMLÉKKONFERENCIA – Végvári Lajos
 

VÉGVÁRI LAJOS születésének 100. évfordulóján a Magyar Képzőművészeti Egyetem e tudományos konferenciával kíván tisztelegni intézményünk professzora emléke előtt. Az előadások első részében a Végvári Lajos által kutatott témák újabb eredményeiről esik szó, második része pedig egyetemünk elméleti-történeti tanszékein folyó jelenlegi tudományos kutatásokról ad képet, ezáltal is megidézve egy olyan kolléga munkásságát, akinek – hozzánk hasonlóan – kutatói munkásságát befolyásolta az egyetem sajátos, kortárs művészeti közege. A konferencia záró eseménye kerekasztal beszélgetés olyan alkotókkal és pályatársakkal, akik jól ismerték Végvári Lajost. A beszélgetés reményeink szerint a tanár-történész személyes alakját is megidézi majd.

VÉGVÁRI LAJOS (1919–2004) művészettörténész
1948–1953 között a Fővárosi Képtár igazgatója volt, majd 1954-től több mint 30 éven át, 1981-ig a Képzőművészeti Főiskola Művészettörténeti Tanszékét vezette és a művészhallgatóknak a modern művészet történetét tanította. Ezt követően 1971-től a miskolci művészeti élet szervezésében is részt vett.
http://www.mke.hu/node/39326

Alkotás, értelmezés, recepció
TANULMÁNYOK VÉGVÁRI LAJOS (1919–2004)
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ TISZTELETÉRE
Letölthető (.pdf)

A FELEJTÉS EMLÉKEI. FOTÓ / MODELL 2
 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és az MKE Doktori Iskola kiállítása.
A bemutató tekinthető a 2016-ban rendezett kiállítás (www.mke.hu/fotomodell/) folytatásának is. Ám míg ott a cél a fotógyűjtemény sokrétű, gazdag anyagának átfogó felmutatása volt, a megközelítés módja itt jelentősen eltér ettől. Arra voltunk kíváncsiak, kik használtak, készítettek vagy készíttettek fényképeket, mikor, hogyan és miért? Kik foglalkoztak a Mintarajztanodában, az MKE előd intézményében fotográfiával, mit gondoltak erről az új médiumról, mit árulnak el maguk a fotográfiák az akkori intézményről és a szereplőkről?
http://www.mke.hu/fotomodell2/index.html

Katalógus: http://www.mke.hu/node/38203

DLADLA 100
 

– a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása az 1916-ban alapított zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából.
Kurátorok: Kicsiny Balázs, Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zoltán
http://www.mke.hu/dladla100/

FORRADALOM ELŐTT
A Képzőművészeti Főiskola története 1945-1956 között.
 

A kiállítás kurátorai: B. Majkó Katalin, Révész Emese
Látvány: Csanádi Judit, Józsa Anka
Grafikai arculat: MKE Művészeti Szakkollégium
Kommunikáció: Csejdy Réka
http://www.mke.hu/forradalom_elott/

A Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelőd intézményeinek évkönyvei, 1879 – 1941.


Az összes megjelent évkönyv pdf formában megtekinthető, letölthető: http://www.mke.hu/evkonyvek

EGY NEMRÉG FELFEDEZETT ITÁLIAI OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSA ÉS KUTATÁSA:
Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral


Az MKE Restaurátor Tanszék és Művészettörténet Tanszék  közös kutatása
2015-16-os tanév

Az itáliai kora barokk oltárkép restaurálására a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén került sor a 2015-2016-os tanévben. Fekete Dóra, Fiam Judit, Mikó Edit és Tiszai Rebeka negyedéves festőrestaurátor-hallgatók kapták feladatul a nagyméretű olajfestmény történetének kutatását, természettudományos vizsgálatát, konzerválását és restaurálását. A négy hallgatón kívül a helyreállításban – az útmutatáson túl – tevékeny részt vállaltak vezető tanáraik, Görbe Katalin egyetemi tanár, festőrestaurátor-specializáció vezető és Heitler András tanszékvezető egyetemi adjunktus is. A barokk festmény művészettörténeti vonatkozásaival kapcsolatban Fehér Ildikó egyetemi docens végzett kutatásokat. Az egy évig tartó munka folyamán azonban több külső szakértő, más tudományterületek képviselőinek – botanikatörténész, orvostörténész, levéltáros, teológus - véleménye is bővítette a festményről való ismereteket és segítette a kutatást. A szakirodalom számára korábban ismeretlen oltárkép, stílusjegyei alapján, az 1600 körüli években készült egy közép- vagy észak-itáliai festő műhelyében. Az európai oltárképfestészetben egyedülálló motívum rajta az 1. században élt görög orvos, botanikus Dioscorides növénytani munkájának egy fordítása, melyet Pietro Andrea Mattioli (Siena, 1501  ̶  Trento 1578) készített és az 1560-as évektől több kiadásban is megjelent.

Közép- vagy észak-itáliai festő: Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral
Közép- vagy észak-itáliai festő: Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral, olaj vászon,
a Belvárosi Pesti Ferences-templom oltárképe 273x178 cm

www.mke.hu/dioszkoridesz

IMAGIT, 2015 – 2017. Creative Europe - Culture Sub-programme

(559748-CREA-1-2015-1-DE-CULT-COOP1)

Az IMAGIT nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló kulturális projekt,  művészek, designerek, kutatók és fejleszők együttműködése abból a célból, hogy a nemverbális, digitális kifejezési lehetőségeket tanulmányozzuk a legkülönbözőbb mediális technikák segítségével.

http://www.mke.hu/node/36167
www.imagit.net

FOTO/MODELL – PHOTO/MODELL. Képek a természet és művészet között, 2016
 

Kiállítás, konferencia http://www.mke.hu/fotomodell/en/index.html

Arcrekonstrukció kutatási program
 


http://www.mke.hu/anatomia/kutatas.php
Kőnig Frigyes (szerk.): Arcrekonstrukció – Facial Reconstruction. Semmelweis Kiadó, 2011. Letölthető ismertető: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/KF_65_evfolyam__2014_1_szam.pdf

Műtárgyvizsgálati labor, Restaurátor Tanszék


A labor A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása című KMOP-4.2.1/B-10-2011-0003 számú  pályázati projekt keretében, az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével jött létre. http://www.mke.hu/node/33803


Az első magyar nyelven elérhető, digitális, a szervetlen pigmenteket ismertető és rendszerező „pigment-könyvtár”. Az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósult projekt (2011 – 2013. TÁMOP-4.2.2.B-10/1) http://pigmentum.hu/

DATA IS BEAUTIFUL rendezvénysorozat, 2012-2013.
 


Konferencia http://dataisbeautiful.c3.hu/
Kiállítás http://dataisbeautiful.c3.hu/exhibition/
Magyar nyelvű összefoglaló: http://www.mke.hu/node/33468


Az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósult projektek (2011 – 2013. TÁMOP-4.2.2.B-10/1, http://doktori.mke.hu/tamop ):
Emberi beavatkozással készült művek. Kiállítás a Paksi Képtárban, 2011-2012. On-line katalógus: balkon.hu
KÖZÖS ISMERETLEN. Kiállítás, Sepsiszentgyörgy, Lábas Ház, 2012. http://doktori.mke.hu/tamop_kiallitas1
A pályázat művészeti kutatásait befogadó blog: http://kutato.mke.hu/
Az MKE DOKTORI ISKOLA katalógusa angol és magyar nyelven.
Letölthető pdf:
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/attachment/mke_doktori_iskola_2013.pdf
http://doktori.mke.hu/sites/default/files/attachment/hufa_doctoral_school_2013.pdf

INTR. International Network for Trans-disciplinary (post doctoral) Research. Conference in Budapest, 2011. http://www.mke.hu/node/31721

MŰVÉSZETI KUTTÁSOK, INNOVÁCIÓ, ÚJ TECHNOLÓGIÁK A DOKTORI KÉPZÉSBEN című projekt (TÁMOP-4.2.2.B-10/1) eredményeinek bemutatója: http://www.mke.hu/node/34013


Az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052) támogatásával megvalósult médiatörténeti szöveggyűjtemény:  http://catalog.c3.hu/mediatortenet/
Letöltés (pdf, 10MB): http://catalog.c3.hu/mediatortenet/mediatorteneti_szoveggyujtemeny.pdf

Az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052) támogatásával megvalósult kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény
A gyakorlattól a diszkurzusig. Letölthető pdf:
http://www.mke.hu/sites/default/files/szoveggyujtemenyTT_0406_0518.pdf

Elképzelések egy fiktív akadémiáról 2006 – 2007


http://www.mke.hu/fiktivakademia/kiallitasrol.php
A projektről:
http://www.artmargins.com/index.php/5-interviews/98-interview-with-eszter-lazar-
http://tranzit.blog.hu/2009/03/17/muveszet_mint_kutatas_vs_muveszeti_kutatas_avagy_sikerul_e_a_hazai_muveszoktatasnak_kitorni_az_auton
Projektvezető: Lázár Eszter http://www.mke.hu/node/29223/kiallitasok

MŰVÉSZET MINT KUTATÁS című tanulmánykötet bemutatója, 2007
 


http://www.mke.hu/node/13753

MŰVÉSZET MINT KUTATÁS konferencia 2006
 


http://www.mkf.hu/
http://www.mke.hu/node/13608

art /research symposium, 2005. október 20-21.


http://www.intermedia.c3.hu/~artresearch/
http://www.mke.hu/node/29146

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig projekt on-line változata, 2002-2004.
 

 

Támogatók: OTKA, IHM-ITP-2 pályázat
http://www.mke.hu/mintarajztanoda/

EREDETI MÁSOLAT


Kiállítás. Magyar Képzõművészeti Egyetem, Barcsay-terem
A kiállítás kurátora: Révész Emese művészettörténész
A kiállítási katalógus szerzõi: Forrai Kornéli (MKE), Gosztola Annamária (SZM), Hessky Orsolya (MNG), Papp Katalin (SZM), Révész Emese (PPKE)
http://www.mke.hu/node/13362

IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA.


Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig. Magyar Képzõművészeti Egyetem. 2004. október 28-29., csütörtök, péntek, szombat: http://www.mke.hu/node/13363
A konferencia előadásaiból megjelent: Ars Hungarica 2006/1-2
https://mi.btk.mta.hu/hu/ars-hungarica?download=147:Ars%20Hungarica%201973-2008

Székely Bertalan mozgástanulmányai – on-line katalógus
 


http://www.c3.hu/szekely_bertalan/index.html

KMOP – TÁMOP pályázatok összefoglaló oldala:
http://www.mke.hu/node/36221