bezárás

Szabályzatok és dokumentumok

Szabályzatok

Közzéteendő adatok

Cím Letölthető Hatályos
Alapító Okirat PDF 2020.01.31-től

Szervezeti és Működési Szabályzat

Cím Letölthető Hatályos
1. Szervezeti és Működési Rend PDF 2022.05.19-től
    1/a. A Szenátus ügyrendje PDF 2021.02.19-től
2. Hallgatói Követelményrendszer    
    2/a. Felvételi Szabályzat PDF 2021.03.26-tól
    2/b. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje PDF 2021.09.28-tól
    2/c. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat PDF 2020.10.16-tól
    2/d. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat PDF 2022.03.16-tól
    2/e. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat PDF 2021.09.28-tól
    2/f. Hallgatói/tanulói Balesetvédelmi Szabályzat PDF 2016.12.15-től
    2/g. Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat PDF 2016.06.21-től
3. Foglalkoztatási Követelményrendszer PDF 2021.11.30-tól

Gazdálkodási, pénzügyi vonatkozású szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Kötelezettségvállalási Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata PDF 2021.05.14-től
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzat PDF 2021.05.14-től
Közbeszerzési Szabályzat PDF 2018.07.02-től
Vagyongazdálkodási Szabályzat PDF 2017.03.31-től
Vagyongazdálkodási Terv PDF 2021.03.16-tól
Szellemi Alkotások Jogvédelmérõl és Szellemi Tulajdon-kezelésrõl Szóló Szabályzata PDF 2021.05.14-től
Gazdálkodási Szabályzat PDF 2017.06.21-től
Számviteli Politika Szabályzat PDF 2020.07.03-től
Önköltségszámítási Szabályzat PDF 2020.12.04-től
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata PDF 2020.07.03-tól
Pénzkezelési Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
Számlarend PDF 2020.07.03-tól

Doktori és habilitációs szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Doktori Szabályzat PDF 2021.11.30-tól
A Doktori Iskola Szabályzata PDF 2020.09.11-től
Habilitációs Szabályzat PDF 2021.09.28-tól
   - Habilitációs Bizottsági tagok PDF 2018.07.02-től
   - Tájékoztató a habilitációs eljárásáról PDF  

Ügyrendek

Cím Letölthető Hatályos
Minőségbiztosítási Tanács ügyrendje PDF 2021.03.08-tól
A Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata PDF 2020.10.16-tól
Látványtervező Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-től
Festő Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Intermédia Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Művészettörténeti Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Restaurátor Tanszék Tanszéki ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Szobrász Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Képzőművészet-elmélet Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Tanárképző Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Tanárképző Központ ügyrendje PDF 2020.09.11-től
Vizuális művészet Tanszék ügyrendje PDF 2022.05.19-től
Grafika Tanszék ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Idegennyelvi Lektorátus ügyrendje PDF 2022.03.16-tól
Jogi és Humánpolitikai Osztály ügyrendje PDF 2020.05.06-tól
Gazdasági Osztály ügyrendje PDF 2021.02.19-től
Tanulmányi Osztály ügyrendje PDF 2020.10.01-től
Üzemeltetési Osztály ügyrendje PDF 2021.02.19-től
Projekt Iroda ügyrendje PDF 2017.05.30-től
Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény ügyrendje PDF 2020.12.04-től
Tanszékvezetők Tanácsának ügyrendje PDF 2020.09.11-től
Kreditelismerési Bizottság ügyrendje PDF 2020.08.01-től
Marketing és Kommunikációs Iroda ügyrendje PDF 2020.10.25-től
Kiállítási Bizottság ügyrendje PDF 2020.10.16-tól
Tudományos és Művészeti Tanács ügyrendje PDF 2021.05.14-től
Innovációs és Tudásközpont ügyrend PDF 2020.10.16-tól
Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendje PDF 2021.02.19-től
Beruházási és Informatikai Osztály Ügyrendje PDF 2022.04.27-től

Egyéb szabályzatok

Cím Letölthető Hatályos
Belső Ellenőrzési Kézikönyv PDF 2020.05.20-tól
Közalkalmazotti Szabályzat PDF 2021.05.20-tól
Tűzvédelmi Szabályzat PDF 2020.04.01-től
Munkavédelmi Szabályzat PDF 2020.04.01-től
Juttatási Szabályzat PDF 2022.03.16-tól
Vagyonnyilatkozat DOCX  
   -Vagyonnyilatkozat kitöltési útmutató DOC
Demonstrátori Szabályzat PDF 2021.09.28-tól
Erasmus+ Mobilitási Szabályzat PDF 2019.01.25-től
Esélyegyenlőségi terv PDF 2022.03.16-tól
Adatvédelmi és Adatkezelési, valamint a Közérdekű Adatok Megismeréséről és Közzétételéről szóló Szabályzat PDF 2018.07.02-tól
Fenntartható fejlődési stratégia RTF  
Küldetés Nyilatkozat PDF 2020.03.31-től
Iratkezelési Szabályzat PDF 2022.03.16-tól
Kollégiumi Szabályzat PDF 2020.12.04-től
Etikai Kódex PDF 2020.12.04-től
Informatikai Szabályzat PDF 2022.03.16-tól
Minőségbiztosítási Szabályzat PDF 2020.09.11-től
HÖK Alapszabály PDF 2020.10.16-tól
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabályzata PDF 2016.05.31-től
Belső Kontroll rendszer szabályzat – Egységes szerkezetben az integrált kockázatkezelési rendszer és a Szervezeti Integritást sértő események dokumentummal PDF 2020.07.03-tól
Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat PDF 2020.07.03-tól
A kegyelet rendjéről szóló szabályzat PDF 2022.03.16-tól
Az Új Nemzeti Kiválósági Program intézményi, szakmai és operatív lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos szabályai (ÚNKP Szabályzat) PDF 2021.11.30-tól
Neptun Szabályzat PDF 2020.12.04-től

Fejlesztés és innováció

Cím Letölthető Hatályos
Intézményfejlesztési Terv PDF 2021.03.26-tól
Stratégiai célok IFT, MKE 2016-2020 PDF 2020.03.31-től
Közalkalmazott oktatók esetében a humánpolitikai stratégia kialakítása PDF 2020.09.11-től
Helyzetfelmérés az MKE, közalkalmazott oktatói humánpolitikai stratégiájának kialakításához PDF 2020.09.11-től

Korábbi (hatályon kívüli) szabályzatok

Archívum