bezárás

Minőségbiztosítás

Minőségpolitikai nyilatkozat

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyarország első és egyben legnagyobb múltra visszatekintő képzőművészeti egyeteme. Másfél évszázados hagyománya komoly szellemi tőke, amellyel körültekintően gazdálkodva igyekszünk felkészíteni a jövő művésznemzedékét arra, hogy otthonosan és sikeresen mozogjon a 21. század művészeti világában.

Egyetemünk legfőbb sajátossága a tradícióra épülő újítás szellemisége. A hagyományt nem meghaladni szükséges ballasztnak, hanem olyan szilárd alapzatnak tekintjük, amelyre a mindenkori jelen építkezni tud. Régi és új itt nem versenytársak tehát, hanem az egymást követő művészgenerációk tapasztalatának és tudásának szerves, egymásból táplálkozó egységét alkotják. Képzésünk arculatát a kezdetektől a mai napig meghatározza, hogy egyetemünkön lehetőség nyílik a képzőművészet klasszikus ágainak elsajátítására: festészet, szobrászat és grafika tanulására. E tradicionális szakokhoz az elmúlt évtizedek során olyan képzések csatlakoztak, amelyeket a képzőművészet terén érvényesülő új igények hívtak életre: a restaurátor, a látványtervezés, az intermédia és a képzőművészet-elméleti képzés. A kutatások eredményes, magas színvonalú végzését a doktori képzés biztosítja.

Oktatásunk bázisát hagyományosan a mesterség alapjainak ismerete jelenti, ami feltételezi a tárgyalkotói technikai eljárások mélyreható elsajátítását éppúgy, mint a képi ábrázolás reneszánsz tradíciójából levezethető anatómiai vagy térábrázolási tudást. Ennek szellemi hátterét és alapját jelenti a művészettörténeti tájékozottság. Mindez folyamatosan és természetes módon bővül az új technikai, digitális eljárások ismeretével, az önálló tanulást támogató infrastruktúra biztosításával, amelyek lehetővé teszik, hogy hallgatóink friss és innovatív módon reflektáljanak globalizált digitális világunkra. Erre a technikai-mesterségbeli alapzatra épül rá az elméleti tudás – hallgatóink megismerkednek a művészetek történeti, esztétikai, filozófiai összefüggéseivel. A kortárs művészet elvárásaihoz igazodva fontosnak tartjuk, hogy a létrejövő műalkotás átgondolt, a művészet aktuális teóriáinak kontextusában is értelmezhető legyen.

Közép-európai beágyazottságunkból ered arculatunk másik sajátos karaktere. Hagyományaink, gyűjteményeink, épületeink és az itt tanító kiváló alkotóművészek és kutatók révén egyetemünk szerves és elidegeníthetetlen része az európai hagyománynak és a magyar művészetnek. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ismerjék azt a szűkebb körű kulturális hagyományt, nemzeti identitást, aminek részeivé válnak, hiszen hivatásuk lesz műveik által a lokális művészeti szcéna továbbéltetése és gazdagítása. Ugyanakkor legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy felkészítsük őket a művészet nemzetközi színterére való kilépésre. Arra, hogy képesek legyenek bekapcsolódni a nemzetközi kortárs művészet diskurzusaiba és intézményrendszerébe, ily módon esélyt teremtve arra, hogy a magyar művészet nemzetközi téren is ismert és elismert legyen.

Missziónk harmadik pillére az egyetemünkön felhalmozott tudás társadalmi közvetítése. Művésztelepeink, kiállítótermeink, könyvtárunk és levéltárunk, valamint az élethosszig tartó tanulás társadalmi programjához illeszkedő tanfolyamaink és szabadegyetemeink e program jegyében működnek. Az intézményes művészképzéshez kapcsolódóan e fórumok elősegíthetik a kortárs és a régi művészet szakmai közönségének bővítését, valamint a kulturális szemléletformálást, de felvállalt szerepük az is, hogy felhívják a figyelmet kulturális örökségünk értékeire és a megőrzés fontosságára. Hiszünk abban, hogy intézményünk akkor tölti be hivatását, ha nem csak szűkebb környezetünk, de tágabb régiónk összefüggéseiben is a művészeti közélet aktív centrumaként képes működni.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem minőségpolitikája megfelel e céloknak, keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához; nyilvánossá teszi a szükséges minőségközpontú alapelveket, amelyek hozzájárulnak a képzési, kutatási, vezetési tevékenységek fejlesztéséhez. Minőségirányítási elveink követik a European Standards and Guidelines (ESG) alapelveit, mind a külső(), mind a belső minőség-ellenőrzések (akkreditációs eljárások, illetve szervezeti önértékelések) során.

A minőségügyi rendszer működtetésével célunk:

 • az oktatási/képzési színvonal növelése, magas szinten tartása;
 • kutatások eredményes, magas színvonalú végzése;
 • kiemelkedő kulturális tevékenységek megvalósítása;
 • az Egyetem társadalmi kötelezettségeinek magas színvonalú ellátása;
 • az Egyetem értékeinek láthatóvá tétele;
 • nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;
 • a működés hatékonyságának fokozása;

az egyetem partnerei (hallgatók, oktatók, kutatók, egyetemi dolgozók, a kikerülő hallgatók leendő alkalmazói, a felsőoktatással kapcsolatban álló társadalmi szervezetek, intézmények) körében az elégedettség fokozása, az igények minél teljesebb kielégítése.

Dokumentumtár:

 1. MAB 2015 intézményakkreditációs jelentés ajánlásai alapján tett minőségfejlesztési intézkedések
 2. Minőségbiztosítási szabályzat
 3. Minőségbiztosítási Tanács ügyrendje 2021
 4. Minőségfejlesztési Program 2020-21
 5. Minőségfejlesztési Program teljesüléséről éves beszámoló 2020
 6. Minőségügyi Kézikönyv
 7. Formanyomtatványok
 8. Elemzések
 9. Folyamatleírások
 10. Minőségbiztosítási Tanács jegyzőkönyvei
 11. Minőségbiztosítási feladatok teljesülése

Archívum

 1. Minőségbiztosítási szabályzat 2018
 2. Minőségbiztosítási Tanács ügyrendje 2020
 3. Minőségbiztosítási Tanács Ügyrendje 2018
 4. Minőségfejlesztési Program tartalmi kritériuma és sablonja
 5. Minőségfejlesztési Program 2019-2021 aktualizált
 6. Minőségfejlesztési Program 2019-2021
 7. Minőségfejlesztési Program teljesüléséről éves beszámoló 2019
 8. Formanyomtatványok
 9. Elemzések
 10. Folyamatleírások