bezárás

Az egyetem vezetése, és oktatói

Vezetőség

Rektor: Prof. Dr. Erős István
mb. Általános rektorhelyettes: Szurcsik József
mb. Oktatási rektorhelyettes: Orosz Csaba
Rektori Titkár: Tolnai Lea
Kancellári Hivatalvezető , kancellári jogkörben eljárva: Pápai Beáta
Jogi és humánpolitikai osztályvezető dr. Polgár Antal
mb. Gazdaság Osztály osztályvezető: Martin Szilvia
Belső Ellenőrzési vezető: Kulcsár Zsuzsanna
Üzemeltetési Osztály osztályvezető: Kácser István
Tanulmányi Osztály mb. osztályvezető: Végh Norbert
Informatikai Osztály osztályvezető: Hajzer György
Projektiroda irodavezető: Józsa Ferenc
Innovációs és Tudásközpont mb. központ igazgató: Dr. Pupek Emese PhD
Könyvtár, Levéltár, Képzőművészeti Gyűjtemény főigazgató: dr. Juhász Éva
Tanárképző Központ főigazgató: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető: Vincze Krisztina
Nemzetközi Iroda mb. irodavezető: dr. Nagy Gabriella

Tanszékvezetők

Festő Tanszék: Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA, egyetemi docens
Grafika Tanszék: Szurcsik József, egyetemi docens
Intermédia Tanszék: Dr. habil. Sugár János DLA, egyetemi tanár
Képzőművészet-elmélet Tanszék: Dr. Szoboszlai János PhD, egyetemi docens
Látványtervező Tanszék: Dr. habil. Zeke Edit DLA, egyetemi docens
Restaurátor Tanszék: Heitler András DLA, egyetemi docens
Szobrász Tanszék: Sallai Géza DLA, egyetemi docens
Tanárképző Tanszék: Dr. Nagy Imre DLA, egyetemi docens
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék: Dr. habil. Albert Ádám DLA, egyetemi docens
Művészettörténet Tanszék: Dr. habil. Sturcz János PhD, egyetemi tanár
Doktori Iskola: Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán DLA, egyetemi tanár
Nyelvi lektorátus: Tóth Dániel , nyelvtanár

 

egyetemi docens, tanszékvezető, Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium igazgató
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanár, Rector emeritus, az MKE Doktori Tanácsának elnöke
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi docens
egyetemi tanársegéd
egyetemi adjunktus
művésztanár
óraadó tanár
mérnöktanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, tanszékvezető
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
mesteroktató
műhelyvezető
egyetemi adjunktus
tanársegéd
egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, tervezőgrafika szakirányfelelős
egyetemi tanársegéd
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
művésztanár
egyetemi docens, mb. általános rektorhelyettes, tanszékvezető, képgrafika szakirányfelelős
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
óraadó tanár
óraadó tanár, Blattner Géza-díj
óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi docens, Jászai Mari díj, tanszékvezető
óraadó tanár
egyetemi tanár, tanszékvezető
óraadó tanár
óraadó tanár

Idegen Nyelvi Lektorátus

óraadó tanár
nyelvtanár, mb. lektorátusvezető
egyetemi docens, tanszékvezető
egyetemi docens
óraadó tanár
óraadó tanár
doktorandusz, óraadó tanár
doktorandusz, óraadó tanár
egyetemi adjunktus, faszobrász-restaurátor specializáció vezető
szilikátrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
egyetemi adjunktus
fém-ötvösrestaurátor specializáció oktató
egyetemi adjunktus, laborvezető
óraadó tanár
szilikát restaurátor oktató
egyetemi docens, tanszékvezető
művésztanár
nyugalmazott egyetemi tanár, professzor emerita
egyetemi tanársegéd
professor emeritus
fém-ötvösrestaurátor specializáció oktató
egyetemi adjunktus, kőszobrász-restaurátor specializáció vezető
papír restaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
fém-ötvösrestaurátor specializáció vezető
textilrestaurátor specializáció vezető
bőrrestaurátor specializáció vezető
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
fa-bútorrestaurátor specializáció vezető
művésztanár
professor emeritus, óraadó tanár
művésztanár
egyetemi docens
művésztanár
művésztanár
művészettörténész, óraadó tanár
tanársegéd
egyetemi docens, mb. tanszékvezető
egyetemi docens
érmészet, óraadó tanár
Ybl díjas tájépítész, óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezető
óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
egyetemi docens, tanszékvezető