bezárás

MKE-FDSZ Szakszervezet

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) a harmadik legnagyobb magyarországi ágazati szakszervezet, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) konföderáció tagja. Országosan több mint 30 alapszervezetet foglal magába, összesített taglétszáma a 2020. évi adatok alapján meghaladja az ötezer főt. Tagjai a magyarországi felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói, adminisztratív és technikai dolgozói, valamint a pedagógusképző egyetemek, főiskolák gyakorló iskoláinak munkatársai. Ezen túl jelentős taglétszámot jelent a felsőoktatásból nyugdíjba vonultak köre, akik tagságukat fenntartották.

Az MKE-FDSZ intézményi tagszervezete 2020 szeptemberében alakult és néhány hónap alatt harmincat meghaladó taglétszámával túllépte a reprezentativitáshoz szükséges 10%-os küszöböt. Célunk elsősorban tagjaink, tágabb értelemben az MKE összes munkavállalójának érdekképviselete munkajogi és -biztonsági, jóléti, segélyezési kérdésekben, valamint a közvetítés az egyetem polgárai és vezetősége között (szenátusi képviselet, egyeztetések, javaslattétel, kollektív szerződés megkötése, stb).

Tagszervezetünk felépítése egy négy tagú szakszervezeti bizottságból, valamint egy három tagú bizalmi tanácsból áll. Tevékenységünk – az MKE Közalkamazotti Tanácsával együttműködésben – olyan kommunikációs, jogi és szervezeti feltételek kialakítására irányul, amelyben a munkavállalók saját munkahelyi körülményeiknek aktív alakítóivá válhatnak egy olyan esélyegyenlőségen alapuló, szolidáris és demokratikus környezetben, amelyben az egyetem összes polgára jól és biztonságban érzi magát.

A belépési szándékot az alább letölthető Belépési nyilatkozattal lehet jelezni a mke-fdsz-szakszervezet@mke.hu emailcímen. Ugyanezen a címen várjuk kérdéseiket, javaslataikat vagy érdeklődő megkeresésüket.

Az MKE-FDSZ intézményi tagszakszervezet nevében

Dr. Habil KissPál Szabolcs, DLA
elnök
docens – MKE Intermédia tanszék

Dokumentumok:

  1. Az FDSZ alapszabálya (.pdf)
  2. Az MKE-FDSZ szervezési és működési szabályzata (.pdf)
  3. Belépési nyilatkozat (.docx)